Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "mettre" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
mettre /metr(õ) / v koymak; yerleştirmek, oturtmak; takmak, geçirmek; giymek; harcamak; (zaman) sürmek; varsaymak mettre à même kolaylaştırmak mettre à sec kurutmak mettre au fait haber vermek, aydınlatmak mettre de côté (saklamak üzere) bir kenara koymak mettre en peine kaygılandırmak mettre en scène sahneye koymak mettre la dernière main à une chose işi tamamlamak mettre la main à la pâte kolları sıvayıp işe girişmek mettre la main sur qn tutmak, yakalamak mettre la main sur une chose bulmak, meydana çıkarmak se mettre oturmak, yerleşmek se mettre à başlamak, koyulmak se mettre au lit yatmak se mettre en colère öfkelenmek se mettre en frais masrafa girmek se mettre en tête aklına koymak
mettre koymak; yerleştirmek, oturtmak; takmak, geçirmek; giymek; harcamak; (zaman) sürmek; varsaymak
mettre koymak

Fransızca » Türkçe "mettre" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
mettre à bas yıkmak, yok etmek
mettre à bout susturmak
mettre à contribution vergi almak; yararlanmak
mettre à l'amende para cezası vermek
mettre à l'engrais besiye çekmek
mettre à l'index mimlemek, kara listeye almak
mettre à la chaîne zincire vurmak
mettre à la diète diyete sokmak
mettre à la ferraille hurdaya çıkarmak
mettre à la porte kovmak, kapı dışarı etmek
mettre à la raison yola getirmek
mettre à la voile (gemi) kalkmak
mettre à mal batırmak, berbat etmek
mettre à même kolaylaştırmak
mettre à nu soymak
mettre à profit yararlanmak
mettre à sec kurutmak
mettre au ban sürgüne göndermek
mettre au clair temize çekmek
mettre au fait bilgi vermek
mettre au frais serin yere koymak
mettre au jour dünyaya getirmek, doğurmak
mettre au monde doğurmak, dünyaya getirmek
mettre au net temize çekmek
mettre au rancart ıskartaya çıkarmak