Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "mono-utilisateur" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
mono-utilisateur tek kullanıcılı

Fransızca » Türkçe "mono-utilisateur" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
mono /mono / nf mono
mono [la] mono
utilisateur , trice/ütilizatör, tris / nmf kullanan, yararlanan
utilisateur [le] [la] kullanan, yararlanan
mono mono
multi-utilisateur çok kullanıcılı
système mono-puce bir-çipte-bilgisayar
utilisateur kullanıcı
utilisateur d'onagre mancınıkçı
utilisateur de catapulte mancınıkçı
utilisateur final son kullanıcı, uç kullanıcı

Türkçe » Fransızca "mono-utilisateur" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
mono mono [la]
mono mono, poisson lune argenté