Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "mort" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
mort /mor / nf ölüm à la mort aşırı derecede à la vie et à la mort ölünceye kadar être à la mort ölmek üzere olmak être condamne à mort ölüm cezasına çarpılmak mort civile yurttaşlık haklarından yoksunluk mort-auxrats sıçanotu peine de mort idam cezası
, e/mor, mort(õ) / adj ölü, ölmüş * nmf ölü, cenaze eau morte durgun su mort ou vif ölmek ya da yaşamak morte saison ölü sezon nature morte eşya resmi, natürmort
mort telef, ölü, helak, ölüm, mevt, ölmüş

Türkçe » Fransızca "mort" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
mort myrte commun, nerte

Fransızca » Türkçe "mort" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à l'article de la mort ölmek üzere, ölüm döşeğinde
à la mort aşırı derecede
à la vie et à la mort ölünceye kadar
au point mort boşta
croque-mort /krokmor / nm hkr. cenaze taşıyıcısı
croque-mort [le] cenaze taşıyıcısı
donner la mort öldürmek
être à la mort ölmek üzere olmak
être condamne à mort ölüm cezasına çarpılmak
horloge de la mort tahtakurdu
ivre mort zilzurna sarhoş
la mort dans l'âme istemeyerek, içi sızlayarak
lit de mort ölüm döşeği
mise à mort öldürmek
mort civile yurttaşlık haklarından yoksunluk
mort ou vif ölmek ya da yaşamak
mort-aux-rats /mortora / nf fare zehiri
mort-aux-rats [la] fare zehiri
mort-auxrats sıçanotu
mort-né , e/morne / adj ölü doğmuş
mort-né ölü doğmuş
mourir de sa belle mort eceliyle ölmek
peine de mort ölüm cezası
raide mort ölmüş gitmiş, taş gibi ölü
sentence de mort idam hükmü