Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "moyen" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
moyen /muayeñ / nm araç, vasıta; aracılık en avoir le moyen elinde olmak, elinden gelmek au moyen de yardımıyla, vasıtasıyla moyen de transport ulaşım araçları par ses propres moyens tek başına, yardım görmeden y a-t-il moyen de? -mek mümkün mü?
, ne/muayeñ, en / adj orta; ortalama * nm matm. orta moyen âge ortaçağ moyenne d'âge ortalama yaş moyenne entreprise orta ölçekli firma
moyen aracı, çare, araç, vasıta, vasat, orta

Fransızca » Türkçe "moyen" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
au moyen de yardımıyla, vasıtasıyla
cours moyen dört ve beşinci sınıflar için ilkokul
en avoir le moyen elinde olmak, elinden gelmek
moyen âge ortaçağ
moyen de transport ulaşım araçları
moyen-courrier /muayeñkurye / nm orta yol uçağı
moyen-courrier [le] orta yol uçağı
Moyen-Orient /muayenoryañ / nm Ortadoğu
Moyen-Orient Ortadoğu
au moyen de aracılığıyla, vasıtasıyla, ile, manaca, anlamca
cerveau moyen ortabeyin, mezansefal
contrôle du moyen de transport nakil araçın kontrolü
helladique moyen orta tunç çağı, orta helladik
hibou moyen-duc kulaklı orman baykuşu
Jurassique moyen orta Jura
jurassique moyen ortajura
minoen moyen orta minos, orta minoa
Moyen-âge Ortaçağ
moyen-courrier orta yol uçağı
Moyen-Orient Ortadoğu
moyen-perse Pehlevi
Moyen Âge Orta Çağ
moyen de subsistance geçim kaynağı, geçim yolu
moyen de transport nakil aracı
moyen nacré büyük inci