Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "nord-ouest" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
nord-ouest /norduest / nm kuzeybatı
nord-ouest [le] kuzeybatı
nord-ouest kuzeybatı

Fransızca » Türkçe "nord-ouest" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à l'ouest batıda; batıya
hémisphère nord kuzey yarımküre
Irlande du Nord Kuzey İrlanda
l'Amérique du Nord Kuzey Amerika
la mer du Nord Kuzey Denizi
le pôle Nord Kuzey Kutbu
nord /nor / nm kuzey perdre le nord pusulayı şaşırmak
nord-africain , e/norafrikeñ, en / adj Kuzey Afrikalı+
, e/norafrikeñ, en / nmf Kuzey Afrikalı
Nord-africain [le] [la] Kuzey Afrikalı
nord-américain , e/noramerikeñ, en / adj Kuzey Amerikan+
, e/noramerikeñ, en / nmf Kuzey Amerikalı
Nord-américain [le] [la] Kuzey Amerikalı
nord-est /nordest / nm kuzeydoğu
nord-est [le] kuzeydoğu
ouest /uest / nm batı; batı (ülkeleri) à l'ouest batıda; batıya vent d'ouest batı rüzgârı
ouest-allemand , e/uestalmañ, añd / adj Batı Alman
ouest-allemand Batı Alman
perdre le nord pusulayı şaşırmak
sud-ouest /süduest / adj+nm inv güneybatı
sud-ouest [le] güneybatı
vent d'ouest batı rüzgârı
amérique du nord kuzey amerika
bassaris nord-américain halkalı kuyruklu kedi
bérardie du Nord Baird gagalı balina
bison d' Amérique du Nord Amerika bizonu
Chypre du Nord Kuzey Kıbrıs