Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "notre-dame" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
Notre-Dame /notrdam / nf Meryemana
Notre-Dame [la] Meryemana
notre-dame meryemana

Fransızca » Türkçe "notre-dame" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
dame /dam / nf hanım, bayan; hatun; (iskambil) kız; (tavla) pul dames nfpl dama (oyunu) les toilettes des dames bayanlar tuvaleti
dame d'honneur nedime
dame patronnesse yardım işlerini yöneten kadın, yardımsever kadın
dame-jeanne /damjan / nf damacana
dame-jeanne [la] damacana
le/la nôtre bizimki
notre , nos/notr(õ), no / adj bizim
nôtre /notr(õ) / pron bizimki lela nôtre bizimki les nôtres bizimkiler soyez des nôtres bize katılın
notre mère commune yeryüzü
notre-seigneur İsa peygamber
à notre avis bizce
belle-dame diken kelebeği
belle dame diken kelebeği
dame hanım, bayan, hatun, dama taşı
dame-jeanne damacana
dame de pique maça kızı
dame patronnesse yardımsever kadın
le nôtre bizimki
manteau de Notre-Dame şahten, aslanpençesi, şehrudan, fındık otu
nôtre bizim
première dame başbayan, first lady