Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "belle-dame" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
belle-dame diken kelebeği

Fransızca » Türkçe "belle-dame" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avoir une belle main yazısı güzel olmak
belle /bel / adj+nf bkz. beau
belle fourchette obur
belle-de-jour /beldõjur / nf bitk. gündüzsefası
belle-de-jour [la] gündüzsefası
belle-de-nuit /beldõnui / nf bitk. gecesefası
belle-de-nuit [la] gecesefası
belle-fille (pl belles-filles) /belfiy / nf gelin; üvey kız
belle-fille [la] gelin; üvey kız
belle-mère (pl belles-mères) /belmer / nf kaynana; üvey ana
belle-mère [la] kaynana; üvey ana
belle-sìur (pl belles-sìurs) /belsör / nf görümce; baldız; yenge; elti
belle-sìur [la] görümce; baldız; yenge; elti
dame /dam / nf hanım, bayan; hatun; (iskambil) kız; (tavla) pul dames nfpl dama (oyunu) les toilettes des dames bayanlar tuvaleti
dame d'honneur nedime
dame patronnesse yardım işlerini yöneten kadın, yardımsever kadın
dame-jeanne /damjan / nf damacana
dame-jeanne [la] damacana
de plus belle pekâlâ, adamakıllı, üstelik
faire une belle jambe à qn işine yaramamak
il y a belle lurette çok eskiden, çok zaman önce
l'échapper belle ucuz kurtulmak, dar kurtulmak, kıl payı kurtulmak
la belle saison yaz ayları
loger à la belle étoile geceyi sokakta geçirmek
mourir de sa belle mort eceliyle ölmek

Türkçe » Fransızca "belle-dame" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
belle ilgili lombaire