Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "belle-de-nuit" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
belle-de-nuit /beldõnui / nf bitk. gecesefası
belle-de-nuit [la] gecesefası

Fransızca » Türkçe "belle-de-nuit" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à la nuit tombante ortalık kararırken
à la tombée de la nuit alacakaranlıkta
avoir une belle main yazısı güzel olmak
belle /bel / adj+nf bkz. beau
belle fourchette obur
belle-de-jour /beldõjur / nf bitk. gündüzsefası
belle-de-jour [la] gündüzsefası
belle-fille (pl belles-filles) /belfiy / nf gelin; üvey kız
belle-fille [la] gelin; üvey kız
belle-mère (pl belles-mères) /belmer / nf kaynana; üvey ana
belle-mère [la] kaynana; üvey ana
belle-sìur (pl belles-sìurs) /belsör / nf görümce; baldız; yenge; elti
belle-sìur [la] görümce; baldız; yenge; elti
boîte de nuit gece kulübü
bonnet de nuit gecelik başlığı
chemise de nuit gecelik
dans la nuit des temps pek eski zamanlarda
de nuit geceleyin
de plus belle pekâlâ, adamakıllı, üstelik
durant la nuit gece boyunca, geceleyin
en pleine nuit gecenin tam ortasında
faire une belle jambe à qn işine yaramamak
gardien du nuit gece bekçisi
il y a belle lurette çok eskiden, çok zaman önce
l'échapper belle ucuz kurtulmak, dar kurtulmak, kıl payı kurtulmak

Türkçe » Fransızca "belle-de-nuit" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
belle ilgili lombaire