Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "belle-fille" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
belle-fille (pl belles-filles) /belfiy / nf gelin; üvey kız
belle-fille [la] gelin; üvey kız
belle-fille üvey kız, gelin

Fransızca » Türkçe "belle-fille" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
arrière-petit-fille (pl arrière-petits-fils) /aryerpõtifiy / nm torun kızı
arrière-petit-fille [le] torun kızı
avoir une belle main yazısı güzel olmak
belle /bel / adj+nf bkz. beau
belle fourchette obur
belle-de-jour /beldõjur / nf bitk. gündüzsefası
belle-de-jour [la] gündüzsefası
belle-de-nuit /beldõnui / nf bitk. gecesefası
belle-de-nuit [la] gecesefası
belle-mère (pl belles-mères) /belmer / nf kaynana; üvey ana
belle-mère [la] kaynana; üvey ana
belle-sìur (pl belles-sìurs) /belsör / nf görümce; baldız; yenge; elti
belle-sìur [la] görümce; baldız; yenge; elti
de plus belle pekâlâ, adamakıllı, üstelik
faire une belle jambe à qn işine yaramamak
fille /fiy / nf kız evlat; hizmetçi fille de joie orospu, fahişe fille de salle kadın garson les filles de mémoire sanat tanrıçaları, müzler
fille de joie orospu, fahişe
fille de salle kadın garson
fille unique tek oğlan (çocuk)
il y a belle lurette çok eskiden, çok zaman önce
jeune fille au pair iş karşılığı aile yanında kalan kız
l'échapper belle ucuz kurtulmak, dar kurtulmak, kıl payı kurtulmak
la belle saison yaz ayları
loger à la belle étoile geceyi sokakta geçirmek
mourir de sa belle mort eceliyle ölmek

Türkçe » Fransızca "belle-fille" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
belle ilgili lombaire