Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "nous" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
nous /nu / pron biz; bizi, bize
nous biz

Fransızca » Türkçe "nous" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
d'entre nous aramızdan
entre nous laf aramızda
nous-mêmes /numem / pron kendimiz
nous-mêmes kendimiz
parmi nous bizde, bizim ülkede
chez nous bizde
d'après nous bizce
d'entre nous aramızdan
Dieu nous en garde maazallah
entre nous laf aramızda, biz bize
nous-mêmes kendimiz
nous même biz bize
parmi nous bizde, aramızdan
que cela reste entre nous aramızda kalsın
que Dieu nous garde allah korusun
que Dieu nous préserve allah korusun
selon nous bizce