Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "ordre" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
ordre /ordr(õ) / nm sıra; düzen; emir, buyruk; yol, usul; sınıf; tarikat; oda, birlik, meslek derneği; düzenlik; ödev; ciro jusqu'à nouvel ordre yeni bir emre kadar mettre en ordre düzen vermek, düzene sokmak mot d'ordre parola ordre alphabétique alfabe sırası ordre chronologique tarih sırası ordre des avocats baro ordre du jour gündem ordre public kamu düzeni par ordre de sırasıyla, sırasına göre rentrer dans l'ordre düzene girmek, yola girmek retenir dans l'ordre ödev bilmek rétabler l'ordre asayişi yeniden sağlamak troubler l'ordre düzeni bozmak
ordre emir, fermanı, şuunât, nizam, komut, düzen, nişan

Fransızca » Türkçe "ordre" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
billet à ordre emre yazılı senet
contre-ordre /koñtrordr(õ) / nm ikinci buyruk, karşi buyruk
contre-ordre [le] ikinci buyruk, karşı buyruk
créancier en sous-ordre alacaklının alacaklısı
de premier ordre birinci sınıf
jusqu'à nouvel ordre yeni bir emre kadar
mettre en ordre düzen vermek, düzene sokmak
mot d'ordre parola
ordre alphabétique alfabe sırası
ordre chronologique tarih sırası
ordre des avocats baro
ordre du jour gündem
ordre public kamu düzeni
par ordre de sırasıyla, sırasına göre
rappel à l'ordre ihtarda bulunma
rentrer dans l'ordre düzene girmek, yola girmek
rétabler l'ordre asayişi yeniden sağlamak
retenir dans l'ordre ödev bilmek
sous-ordre /suzordr(õ) / nm emir kulu, başkasının emrinde çalışan­ créancier en sous-ordre alacaklının alacaklısı
sous-ordre [le] emir kulu, başkasının emrinde çalışan
troubler l'ordre düzeni bozmak
agent de l'ordre public asayiş görevlisi
billet à ordre emre yazılı senet, emre muharrer senet
connaissement à ordre emre yazılı konşimento
corrélation d'ordre zéro sıfır sıralı korelasyon