Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "page" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
page /paj / nf sayfa; (roman) bölüm * nm içoğlanı à la page çağdaş, modern mise en page mizanpaj, sayfa düzeni page blanche boş sayfa tourner la page üzerinde durmamak, başka konuya geçmek
page sahife, sayfa

Fransızca » Türkçe "page" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à la page çağdaş, modern
mise en page mizanpaj, sayfa düzeni
page blanche boş sayfa
page-écran (pl pages-écrans) /pajekrañ / nf bilg. ekran sayfası
page-écran [la] ekran sayfası
saut de page sayfa kesmesi
tourner la page üzerinde durmamak, başka konuya geçmek
à la page çağcıl
mise en page mizanpaj, sayfalama
page-écran ekran sayfası
page blanche boş sayfa
page d'accueil anasayfa
page de couverture zahriye, baş sayfa
page de titre zahriye, baş sayfa
page impérial içoğlan
page principale anasayfa
pleine page tam sayfa
tourner la page başka konuya geçmek