Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "pare-boue" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
pare-boue /parbu / nm inv çamurluk
pare-boue [le] çamurluk
pare-boue çamurluk

Fransızca » Türkçe "pare-boue" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
boue /bu / nf çamur, balçık; sefalet, çirkef tirer qn de la boue sefaletten kurtarmak traîner dans la boue utanılacak bir hale düşmek, çamura düşmek
boue [la] çamur, balçık; sefalet, çirkef
garde-boue /gardõbu / nm inv (tekerlekte) çamurluk
garde-boue [le] (tekerlekte) çamurluk
gilet pare-balle çelik yelek
paré , e/pare / adj süslenmiş, bezenmiş; hazır
pare-balles /parbal / nm kurşun siperi
pare-balles [le] kurşun siperi
pare-brise /parbriz / nm inv oto. ön cam
pare-brise [le] ön cam
pare-chocs /parşok / nm inv tampon
pare-chocs [le] tampon
pare-étincelles /pareteñsel / nm inv kıvılcım siperi
pare-étincelles [le] kıvılcım siperi
pare-feu /parfö / nm inv yangın söndürme aygıtı, yangın siperi
pare-feu [le] yangın söndürme aygıtı, yangın siperi
pare-soleil /parsoley / nm güneşlik
pare-soleil [le] güneşlik
tirer qn de la boue sefaletten kurtarmak
traîner dans la boue utanılacak bir hale düşmek, çamura düşmek
boue çamur, çirkef, balçık
boue bleue gök çamur
boue de forage sondaj çamuru
boue déshydratée susuzlaştırılmış çamur
boue verte yeşil çamur