Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "partir" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
partir /partir / v gitmek; yola çıkmak, hareket etmek; başlamak; çıkmak à partir de -den itibaren, -den başlayarak
partir yola çıkmak, azimet etmek

Fransızca » Türkçe "partir" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à partir de den itibaren, -den başlayarak
avoir maille à partir avec qn görülecek hesabı olmak, paylaşacak kozu olmak
partir commre un trait ok gibi fırlayıp gitmek
partir de nuit geceleyin yola çıkmak
partir de zéro sıfırdan başlamak
partir en voyage seyahate çıkmak
à partir de rien hiç yoktan
créer à partir de rien hiç yoktan var etmek
faire partir gidermek
partir à la guerre sefer
partir en chasse de nanas çıtır avına çıkmak
partir en voyage seyahate çıkmak