Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "plein" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
plein , e/pleñ, en / adj dolu; dolgun; tüm, tam; som; (hayvan) gebe, yüklü à plein temps tümgün, tamgün à pleines mains bol bol à pleines voiles pupa yelken en plein air açık havada en plein soleil güneşin alnında en pleine mer açık denizde en pleine rue yolun ortasında, sokak ortasında en pleine nuit gecenin tam ortasında en plein jour güpegündüz pleine mer açık deniz pleine de ile dolu pleine lune dolunay plein de vin sarhoş plein pouvoir tam yetki toutpleine pek
plein tastamam, agin, dolu, ful

Fransızca » Türkçe "plein" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à plein mitemps tam gün
à plein temps tümgün, tamgün
avoir le ventre plein karnı tok olmak
de plein fouet düz, doğruca
en plein air açık havada
en plein jour güpegündüz
en plein milieu de tam ortasında
en plein soleil güneşin alnında
en plein vent açık yerde, açık havada
plein cintre yarım daire şeklinde kemer
plein de vin sarhoş
plein jusqu'a bord ağzına kadar dolu, silme
plein pouvoir tam yetki
plein-emploi /plenañplua / nm tam istihdam
plein-emploi [le] tam istihdam
tailler en plein drap istediği gibi davranmak
terre-plein /terpleñ / nm dolma toprak; toprak seki
terre-plein [le] dolma toprak; toprak seki
tout plein çok; eksiksiz
trop-plein /tropleñ / nm taşıntı borusu, taşma borusu; taşan kısım
trop-plein [le] taşıntı borusu, taşma borusu; taşan kısım
à plein gaz tam gaz
à plein pot tam gaz
à plein régime harıl harıl
à temps plein tam gün