Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "prendre" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
prendre /prañdr(õ) / v almak; yakalamak; ele geçirmek, zapt etmek; edinmek; yemek, içmek; tutmak; (hastalık) yakalanmak, kapmak; maruz kalmak, uğramak; binmek; donmak; pıhtılaşmak; (ateş) tutuşmak; başarılı olmak, tutunmak prendre à cìur canla başla ilgilenmek, dört elle sarılmak prendre à gauche sola dönmek prendre de l'air hava almaya çıkmak prendre de l'âge yaşlanmak, ihtiyarlamak prendre en amitié dost olmak prendre en considération dikkate almak prendre en flagrant délit suçüstü yakalamak prendre l'initiative teşebbüse geçmek prendre la mer gemiye binmek prendre qn dans se voiture arabasına almak prendre qn pour birini ... sanmak, yerine koymak prendre ses armes silaha sarılmak prendre son temps acele etmemek prendre terre karaya çıkmak prendre un bain banyo yapmak prendre un virage köşeyi dönmek, virajı dönmek s'en prendre à qn sorumlu tutmak s'y prendre işi bilmek se prendre de vin sarhoş olmak se prendre les doigts dans parmağını -e sıkıştırmak
prendre yakalamak, tutmak, ihtiva etmek, almak

Fransızca » Türkçe "prendre" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à tout prendre toptan; uzun sözün kısası
avoir (prendre) soin de bakmak, özen göstermek
boire/prendre un verre içmek
n'en prendre qu'à son aise kolayına geldiği gibi yapmak
prendre à cìur canla başla ilgilenmek, dört elle sarılmak
prendre à gauche sola dönmek
prendre à tâche (de faire qch) (bir şey yapmayı) aklına koymak, iş edinmek
prendre appui sur den destek almak
prendre au collet yakalamak, enselemek
prendre au mot önerisini hemen kabul etmek
prendre au piège tuzağa düşürmek
prendre au sérieux ciddiye almak
prendre congé veda etmek
prendre connaissance de bilgi edinmek
prendre de l'âge yaşlanmak
prendre de l'air hava almaya çıkmak
prendre de l'altitude yükseklik kazanmak
prendre de la graine örnek diye almak
prendre de la graisse semirmek
prendre de la valeur değer kazanmak
prendre des dispositions hazırlık yapmak
prendre des gants tedbir almak
prendre du bon temps hoş vakit geçirmek
prendre du corps toplanmak, etlenmek
prendre du galon terfi etmek