Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "presse-citron" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
presse-citron /pressitroñ / nm limon sıkacağı
presse-citron [le] limon sıkacağı
presse-citron limonluk

Fransızca » Türkçe "presse-citron" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
attaché de presse basın ataşesi
citron /sitroñ / nm limon; limon sarısı
citron [le] limon; limon sarısı
conférence de presse basın konferansı
liberté de la presse basın özgürlüğü
mettre qch sous presse baskıya vermek
presse /pres / nf basın; basım makinesi; sıkma makinesi, cendere mettre qch sous presse baskıya vermek presse féminine kadın dergileri presse d'information ciddi basın
pressé , e/prese / adj acelesi olan; ivedi, acil orange pressée taze sıkılmış portakal
presse d'information ciddi basın
presse féminine kadın dergileri
presse-fruits /presfrüi / nm meyve sıkacağı
presse-fruits [le] meyve sıkacağı
presse-papiers /prespapye / nm inv kâğıt baskısı
presse-papiers [le] kâğıt baskısı
presse-purée /prespüre / nm inv püre makinesi
presse-purée [le] püre makinesi
thé au citron limonlu çay
un zeste de citron limon kabuğu
agent de presse basın sözcüsü
attaché de presse basın ataşesi
carte de presse basın kartı
citron orakkanat, limon
citron de provence kleopatra
conférence de presse basın bildirisi, basın konferansı
consultant de presse basın danışmanı