Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "pseudo-classique" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
pseudo-classique düzmeklasik

Fransızca » Türkçe "pseudo-classique" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
classique /klasik / adj klasik; alışılmış, bilinen * nm klasik, klasik yazar études classiques klasik eserler, klasikler
classique klasik; alışılmış, bilinen
archéologie classique klasik arkeoloji
arme classique konvansiyonel silah
classique basmakalıp, klasik, öğretimlik, kökleşik
devenir un classique klasikleşmek
douleur corporelle classique yaygın vücut ağrısı
église pseudo-basilicale düzmebazilika
époque classique klasik dönem
figure pseudo-étymologique yalancı türek yanacı
migraine classique auralı migren, klasik migren
musique classique klasik müzik
musique classique turc yürük semai
poésie classique divan edebiyatı
poésie classique ottomane zümre edebiyatı
poète classique divan şairi
pseudo-aléatoire sözde rasgele
pseudo-basilique düzmebazilika
pseudo-code sözde program
pseudo-étymologique yalancı türek
pseudo-hypertrophique düzme yoğuncul
pseudo-itératif sahte yineleme
pseudo-maquis psödomaki
pseudo-parallélisme zaman bölüşüm
pseudo-pelade düzme tazlık