Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "recevoir" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
recevoir /rõsõvuar / v almak; kabul etmek; (biri) yanına gelmek; misafir kabul etmek; misafir ağırlamak; karşılaşmak
recevoir nail olmak, almak

Fransızca » Türkçe "recevoir" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
fin de non recevoir dava reddi
recevoir des soins bakılmak, tedavi görmek
recevoir la mitre piskopos olmak
recevoir des soins tedavi görmek
recevoir la mitre piskopos olmak
recevoir un coup de poing yumruk yemek
recevoir une bordée alabanda yemek
recevoir une gifle şamar yemek
recevoir une instruction öğrenim görmek, mürekkep yalamak
recevoir une proposition teklif almak