Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "rentrer" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
rentrer /rañtre / v dönüp girmek, dönmek; (iç içe) geçmek; (tatil sonrası) açılmak; mec. içinde bulunmak; kavranmış olmak; ödenmek, tahsil edilmek; dahil olmak; içeri almak; saklamak rentrer dans girmek; yeniden kavuşmak rentrer dans ses frais masraflarını karşılamak rentrer en grâce suçunu bağışlatmak, yeniden göze girmek rentrer en soi-même düşünüp taşınmak
rentrer tahsil edilmek

Fransızca » Türkçe "rentrer" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
faire rentrer à qn les mots dans la gorge sözünü ağzına tıkamak
rentrer au sérail yuvaya dönmek
rentrer dans girmek; yeniden kavuşmak
rentrer dans l'ordre düzene girmek, yola girmek
rentrer dans sa coquille susmak, kabuğuna çekilmek
rentrer dans ses frais masraflarını karşılamak
rentrer en grâce suçunu bağışlatmak, yeniden göze girmek
rentrer en soi-même düşünüp taşınmak
rentrer avec forces ite kaka girmek
rentrer bredouille eli boş geri gelmek, eli boş dönmek
rentrer dans les détails ayrıntıya girmek
rentrer dans les filets filelerle buluşmak
rentrer pile-poil tam gelmek