Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "sapin" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
sapin /sapeñ / nm köknar sapin de Noël Noel ağacı
sapin [le] köknar
sapin köknar, göknar, çam ağacı

Fransızca » Türkçe "sapin" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
aiguille de sapin köknar iğne yaprağı
sapin Baishanzu Baishanzu göknarı
sapin baumier Balsam göknarı
sapin blanc Avrupa göknarı, ak göknar
sapin d' Espagne Ispanya köknarı
Sapin de Bornmüller Uludağ göknarı
Sapin de bulgarie Bulgaristan göknarı
sapin de Cheng Cheng göknarı
sapin de Cilicie Toros göknarı
sapin de Grèce Yunanistan göknarı, yunan köknarı
sapin de Likiang Likiang ladini
sapin de Sainte-Lucie Santaluçiya göknarı, Santa Lucia köknarı
sapin de Shensi Çin göknarı
Sapin de Turquie Uludağ göknarı
sapin des rocheuses Kayalık Dağı göknarı
sapin du Sikkim Sikkim ladini
sapin gracieux Pasifik göknarı
sapin pectiné ak göknar, Avrupa göknarı
sapin rouge Pasifik göknarı
sapin subalpin Kayalık Dağı göknarı