Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "savoir-vivre" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
savoir-vivre /savuarvivr(õ) / nm davranış bilgisi
savoir-vivre bilgelik, görgü, görgülülük

Fransızca » Türkçe "savoir-vivre" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à savoir yani
à savoir que şöyle ki
apprendre à vivre à qn birini yola getirmek
en savoir long çok bilgili olmak
être facile à vivre herkesle iyi geçinmek
faire vivre geçindirmek, bakmak
le vivre et le logement yiyecek ve yatacak
ne savoir ou donner de la tête ne yapacağını bilememek
ne savoir sur quel pied danser ne yapacağını bilememek
sans le savoir bilmeden
savoir /savuar / v bilmek * nm bilgi à savoir yani à savoir que şöyle ki sans le savoir bilmeden
savoir ce qu'on dit ne dediğini bilmek
savoir gré à qn hoşnut olmak, gönül borcu duymak
savoir les tenants et les aboutissants d'une chose girdisini çıktısını bilmek
savoir mauvais gré à qn hoşnut olmamak
savoir sur le bout du doigt su gibi bilmek
savoir vivre yol yordam bilmek
savoir vivre yol yordam bilmek
savoir-faire /savuarfer / nm beceriklilik
savoir-faire [le] beceriklilik
vivre /vivr(õ) / v yaşamak; oturmak, ikamet etmek; geçinmek apprendre à vivre à qn birini yola getirmek être facile à vivre herkesle iyi geçinmek faire vivre geçindirmek, bakmak savoir vivre yol yordam bilmek vivre de ile beslenmek; ile geçinmek vivre sur geçinmesi -den olmak
/vivr / nm azık, yiyecek le vivre et le logement yiyecek ve yatacak
vivre à sa fantaisie keyfince yaşamak
vivre au jour le jour gününü gün etmek
vivre de ile beslenmek; ile geçinmek
vivre en commun birlikte yaşamak