Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "sous-bois" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
sous-bois /subua / nm inv ağaç altı bitkisi
sous-bois [le] ağaç altı bitkisi
sous-bois ağaç altı bitkisi

Fransızca » Türkçe "sous-bois" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
agir sous main el altından/gizlice iş görmek
avoir sous la main eli altında bulundurmak
bac de bois sal
bois /bua / nm ağaç, ahşap; odun, kereste; koru, koruluk; mobilya; müz. nefesli sazlar bois vert yaş odun bois taillis küçük koru
bois de justice darağacı
bois taillis küçük koru
bois vert yaş odun
chevaux de bois atlıkarınca
cloison de bois tahta perde
couper l'herbe sous le pied de qn ayağını kaydırmak
créancier en sous-ordre alacaklının alacaklısı
être sous la coupe de qn boyunduruğu altında olmak
être sous la férule de qn baskısı altında olmak
être sous les drapeaus askerde olmak
garder sous clef kilit altında tutmak
il y a anguille sous roche bunda bir iş var
l'homme des bois orangutan
marcher sous qn buyruğu altında olmak
mettre la clef sous la porte gizlice kaçmak, sıvışmak
mettre qch sous presse baskıya vermek
mettre qn sous les verrous hapse atmak
mettre tomber sous le joug boyunduruk altına almak
passer une chose sous silence sözünü etmemek, dokunmadan geçmek
près des sous cimri, pinti, eli sıkı
rire sous cape bıyık altından gülmek