Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "sous-langage" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
sous-langage alt dil

Fransızca » Türkçe "sous-langage" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
agir sous main el altından/gizlice iş görmek
avoir sous la main eli altında bulundurmak
couper l'herbe sous le pied de qn ayağını kaydırmak
créancier en sous-ordre alacaklının alacaklısı
être sous la coupe de qn boyunduruğu altında olmak
être sous la férule de qn baskısı altında olmak
être sous les drapeaus askerde olmak
garder sous clef kilit altında tutmak
il y a anguille sous roche bunda bir iş var
langage /lañgaj / nm dil, lisan langage mimique işaretle anlatma yolu language de programmation bilg. programlama dili langage du corps vücut dili language machine bilg. makine dili
langage [le] dil, lisan
langage de carrefour aşağılık dil, sokak ağzı
langage du corps vücut dili
langage mimique işaretle anlatma yolu
marcher sous qn buyruğu altında olmak
mettre la clef sous la porte gizlice kaçmak, sıvışmak
mettre qch sous presse baskıya vermek
mettre qn sous les verrous hapse atmak
mettre tomber sous le joug boyunduruk altına almak
passer une chose sous silence sözünü etmemek, dokunmadan geçmek
près des sous cimri, pinti, eli sıkı
rire sous cape bıyık altından gülmek
souhaiter d'être à cent pieds sous la terre yerin dibine geçmek
sous /su / prép altına, altında, altından sous la pluie yağmurda sous le soleil güneşin altında sous mes yeux gözlerimin önünde sous terre yeraltı sous main el altından, gizlice sous peu az sonra
sous couleur de bahanesiyle