Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "subir" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
subir /sübir / v (bir hale) uğramak, maruz kalmak; katlanmak
subir uğramak, maruz kalmak, geçirmek, mâruz kalmak

Fransızca » Türkçe "subir" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
faire subir l'alco(o)test à qn alkol testine tabi tutmak
faire subir l'alcootest alkol testine tabi tutmak
subir des cruautés zulüm görmek
subir des dégâts hasara uğramak, hasar görmek
subir des dommages hasara uğramak, hasar görmek
subir des pertes zaiyat vermek
subir des tourments azap çekmek
subir le courroux gazabına uğramak
subir les conséquences vebalini çekmek
subir les foudres de Dieu Allah'ın gazabına uğramak
subir un coup du sort darbe yemek
subir un dommage zarar görmek
subir un effet etkiye uğramak
subir une modification revizyona uğramak
subir une perte ziyan etmek
subir une révision revizyona uğramak