Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "suivre" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
suivre /suivr(õ) / v izlemek, takip etmek, arkasına düşmek; gözetlemek; sıra onda olmak; sonuç çıkmak se suivre birbirinin arkasından gelmek, sıralanmak; zincirleme gitmek à suivre arkası var, devam edecek
suivre riayet etmek, takip etmek, arkasına düşmek

Fransızca » Türkçe "suivre" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à suivre arkası var, devam edecek
se suivre birbirinin arkasından gelmek, sıralanmak; zincirleme gitmek
suivre un régime rejim yapmak
à suivre arkası var
ne pas suivre le jeûne oruç yemek
se suivre birbirini izlemek
suivre de près yakından izlemek
suivre de très près yakın markaja almak
suivre le jeûne oruç tutmak
suivre le rythme ayak uydurmak
suivre un régime rejim yapmak