Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "trouble" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
trouble /trubl(õ) / adj bulanık; mec. karanlık, karışık * adv bulanık bir şekilde * nm karışıklık, düzensizlik; bozukluk; anlaşmazlık, geçimsizlik troubles huzursuzluk troubles de la personnalité kişilik sorunları troubles de la vision görme sorunu
trouble bulanık; karanlık, karışık
trouble ağişte, alavere, çalkantı, aşub, bulanık, isyan
troublé rahatsız, huzursuz, karışık

Fransızca » Türkçe "trouble" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
trouble-fête /trublõfet / nmf inv neşe kaçıran kimse, oyunbozan
trouble-fête [le] [la] neşe kaçıran kimse, oyunbozan
fauteur de trouble fitneci
jouer les trouble-fête mızıkçılık etmek
trouble-fête neşe kaçıran kimse, oyunbozan
trouble bipolaire bipolar bozukluk, manik depresif
trouble de l'équilibre denge bozukluğu
trouble hormonal hormonal bozukluk
trouble mental akıl bozukluğu
trouble métabolique metabolik bozukluk
trouble somatique somatik bozukluk
trouble visuel görsel bozukluğu