Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "voie" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
voie /vua / nf yol être en bonne voie iyi gitmek, yolunda gitmek la voie lactée Samanyolu montrer la voie yolu göstermek ouvrir la voie yolu açmak par la voie aérinne hava yoluyla par la voie de yoluyla par la voie maritime deniz yoluyla par voie de yoluyla par voie ferrée demiryoluyla voie d'eau (gemide) su sızan yer voie express otoyol voie ferrée demiryolu voie privée özel yol voies de communications ulaşım vasıtaları
voie yol, çığır

Fransızca » Türkçe "voie" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à claire-voie aralıklı, kafesli
claire-voie /klervua / nf kafes parmaklık; ızgara döşeme; tepe ışıklığı à claire-voie aralıklı, kafesli
claire-voie [la] kafes parmaklık; ızgara döşeme; tepe ışıklığı
être en bonne voie iyi gitmek, yolunda gitmek
frayer la voie à qn işini kolaylaştırmak
garde-voie /gardõvua / nm demiryolu bekçisi, hat bekçisi
garde-voie [le] demiryolu bekçisi, hat bekçisi
la droite voie kurtuluş yolu
la voie lactée Samanyolu
montrer la voie yolu göstermek
ouvrir la voie yolu açmak
par la voie de yoluyla
par la voie maritime deniz yoluyla
par voie buccale sözlü olarak
par voie de yoluyla
par voie ferrée demiryoluyla
par voie orale ağızdan, ağız yoluyla
route à voie unique tek şeritli yol
voie d'eau (gemide) su sızan yer
voie d'évitement (demiryolu) yan makas
voie détourné gizli yol
voie express otoyol
voie ferrée demiryolu
voie lactée Samanyolu
voie privée özel yol