Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "voiture-restaurant" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
voiture-restaurant (voitures-restaurants) /vuatürestorañ / nf vagon restoran
voiture-restaurant yemekli vagon, vagon restoran

Fransızca » Türkçe "voiture-restaurant" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
en voiture! herkes binsin!
lettre de voiture konşimento, taşıma senedi
manger au restaurant dışarda yemek
prendre qn dans se voiture arabasına almak
restaurant /restorañ / nm lokanta, restoran manger au restaurant dışarda yemek
voiture /vuatür / nf araba, otomobil; yolcu vagonu en voiture! herkes binsin! voiture à bras el arabası voiture d'enfant çocuk arabası voiture de sport spor araba voiture d'infirme sakat arabası
voiture à bras el arabası
voiture cellulaire cezaevi arabası
voiture d'enfant çocuk arabası
voiture d'infirme sakat arabası
voiture de sport spor araba
voiture décapotable üstü açılır otomobil
voiture-lit (pl voitures-lits) /vuatürli / nf yataklı vagon
voiture-lit [la] yataklı vagon
voiture-restaurant (voitures-restaurants) [la] vagon restoran
wagon-restaurant (pl wagons-restaurants) /vagoñrestorañ / nm yemekli vagon
wagon-restaurant [le] yemekli vagon
conduire une voiture araba kullanmak, araba sürmek
lettre de voiture irsaliye, konşimento, taşıma senedi
restaurant restoran, lokanta
siège de voiture koltuk
vendeur de voiture galerici
voiture araba, otomobil, yolcu vagonu
voiture-balai toplama arabası
voiture-lit yataklı vagon