Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "vulgaire" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
vulgaire /vülger / adj halkla ilgili; herkesin kullandığı, bayağı, adi * nm aşağı halk, avam langue vulgaire halk dili
vulgaire kaba, adi, ağzı bozuk, kaba saba, pespaye, avam

Fransızca » Türkçe "vulgaire" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
langue vulgaire halk dili
connaissance vulgaire halksal bilgi, avami bilgi
d'une façon vulgaire bayağıca
devenir vulgaire bayağılaşmak
loir vulgaire yediuyur
thym vulgaire bahçekekiği
triton vulgaire küçük semender