Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "Laisser" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
laisser /lese / v bırakmak; gevşetmek laisser à penser düşündürmek laisser dire yapılana aldırmamak laisser sa vie ölmek laisser voir göstermek se laisser aller kendini kapıp koyvermek
laisser bırakmak; gevşetmek
laisser bırakmak

Fransızca » Türkçe "Laisser" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
laisser à abandon bakımsız bırakmak, kendi haline bırakmak
laisser à penser düşündürmek
laisser choir yüzüstü bırakmak
laisser de côté bırakmak, vazgeçmek
laisser dire yapılana aldırmamak
laisser la porte ouverte à qch açık kapı bırakmak
laisser pour compte bırakmak, terk etmek
laisser sa vie ölmek
laisser tomber düşürmek; yüzüstü bırakmak; artık ilgilenmemek
laisser tomber une chose bir şeyi kendi haline bırakmak, elini çekmek
laisser tranquille rahat bırakmak
laisser une affaire en souffrance işi askıda bırakmak
laisser venir sabırla beklemek
laisser voir göstermek
laisser-aller /leseale / nm aldırışsızlık, kayıtsızlık, sallapatilik, ihmal
laisser-aller [le] aldırışsızlık, kayıtsızlık, sallapatilik, ihmal
laisser-faier /lesefer / nm bırakın yapsınlar görüşü, yapma izni
laisser-faier [le] bırakın yapsınlar görüşü, yapma izni
laisser-passer /lesepase / nm inv yazılı geçiş izni, lesepase
laisser-passer [le] yazılı geçiş izni, lesepase
se laisser aller kendini kaptırmak
à prendre où à laisser tartışılamaz
bien faire et laisser dire it ürür kervan yürür
laisser-aller aldırışsızlık, kayıtsızlık
laisser-passer yazılı geçiş izni