Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "basse-cour" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
basse-cour /baskur / nf kümeslik; kümes hayvanları
basse-cour [la] kümeslik; kümes hayvanları
basse-cour kümes hayvanları, arka avlu

Fransızca » Türkçe "basse-cour" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à voix basse alçak sesle
arrière-cour /aryer kur / nf arka avlu
arrière-cour [la] arka avlu
avoir l'oreille basse süklüm püklüm olmak
avoir le cour sur la main cömert olmak, eli açık olmak
basse /bas / nf müz. basso sesçalgı
basse mer inik deniz
cour /kur / nf avlu; mahkeme; kur cour de cassation yargıtay cour des comptes sayıştay cour d'assises ağır ceza mahkemesi cour martiale askeri mahkeme cour de récréation oyun alanı faire le cour à qn kur yapmak haute cour yüksek adalet divanı
cour d'appel istinaf mahkemesi
cour d'assises ağır ceza mahkemesi
cour de cassation yargıtay
cour de récréation oyun alanı
cour des comptes sayıştay
cour dur katı yürekli
cour martiale askeri mahkeme
cour métrage kısa metrajlı film
cour suprême yüce divan, yüksek mahkeme
épancher son cour derdini dökmek
faire le cour à qn kur yapmak
faire main basse çalmak, aşırmak
faire main basse sur aşırmak, yağma etmek
haute cour yüksek adalet divanı
Haute Cour de justice Yüce Divan
le cour me le dit içime doğuyor
mer basse sığ deniz