Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "cour" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
cour /kur / nf avlu; mahkeme; kur cour de cassation yargıtay cour des comptes sayıştay cour d'assises ağır ceza mahkemesi cour martiale askeri mahkeme cour de récréation oyun alanı faire le cour à qn kur yapmak haute cour yüksek adalet divanı
cour asitan, astane, avlu

Fransızca » Türkçe "cour" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
arrière-cour /aryer kur / nf arka avlu
arrière-cour [la] arka avlu
avoir le cour sur la main cömert olmak, eli açık olmak
basse-cour /baskur / nf kümeslik; kümes hayvanları
basse-cour [la] kümeslik; kümes hayvanları
cour d'appel istinaf mahkemesi
cour d'assises ağır ceza mahkemesi
cour de cassation yargıtay
cour de récréation oyun alanı
cour des comptes sayıştay
cour dur katı yürekli
cour martiale askeri mahkeme
cour métrage kısa metrajlı film
cour suprême yüce divan, yüksek mahkeme
épancher son cour derdini dökmek
faire le cour à qn kur yapmak
haute cour yüksek adalet divanı
Haute Cour de justice Yüce Divan
le cour me le dit içime doğuyor
ouvrir son cour à qn içini dökmek
animal de basse-cour kümes hayvanı
arrière-cour arka avlu
avoir le cour sur la main cömert olmak, eli açık olmak
ballet de cour saray eğlencesi, krallık şenliği
basse-cour kümes hayvanları, arka avlu