Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "blanc-manger" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
blanc-manger ak yeygi

Fransızca » Türkçe "blanc-manger" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
blanc , blanche/blan, blañş / adj ak, beyaz, temiz; temiz, masum; saf; (kâğıt) boş, yazısız * nm ak renk, ak, beyaz; beyaz ırktan erkekkadın donner carte blanche tam yetki vermek blanc d'espagne tebeşir tozu blanc de l'oeil gözakı blanc de'ìuf yumurta akı blanc de volaille beyaz et cheque en blanc karşılıksız çek papier blanc boş kâğıt saigner à blanc kanını emmek, para sızdırmak tir à blanc kuru sıkı (atış) vers blanc uyaksız dize vin blanc beyaz şarap
blanc ak, beyaz, temiz; temiz, masum; saf; (kâğıt) boş, yazısız
blanc d'espagne tebeşir tozu
blanc de l'oeil gözakı
blanc de volaille beyaz et
blanc de'ìuf yumurta akı
blanc-bec /blañbek / nm toy delikanlı
blanc-bec [le] toy delikanlı
blanc-seing /blañseñ / nm açık imza, boş kâğıda imza
blanc-seing [le] açık imza, boş kâğıda imza
cheque en blanc karşılıksız çek
couper un arbre à blanc estoc ağacı dibinden kesmek
cul-blanc /küblan / nm yağmurkuşu
cul-blanc [le] yağmurkuşu
de but en blanc damdan düşer gibi
être blanc comme neige kar gibi beyaz olmak
être connu comme le loup blanc herkesçe tanınmak
fer-blanc /ferblañ / nm teneke
fer-blanc [le] teneke
fromage blanc yumuşak beyaz peynir
garde-manger /gardõmañje / nm inv teldolap
garde-manger [le] teldolap
globule blanc akyuvar
haricot blanc kuru fasulye
manger /mañje / v yemek; aşındırmak, kemirmek; harcamak, tüketmek; yemek yemek manger des yeux yiyecek gibi bakmak manger ses mots lafı gevelemek