Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "manger" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
manger /mañje / v yemek; aşındırmak, kemirmek; harcamak, tüketmek; yemek yemek manger des yeux yiyecek gibi bakmak manger ses mots lafı gevelemek
manger yemek yemek, zilliyi kırmak

Fransızca » Türkçe "manger" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
garde-manger /gardõmañje / nm inv teldolap
garde-manger [le] teldolap
manger au restaurant dışarda yemek
manger comme une mauviette kuş kadar yemek
manger des yeux yiyecek gibi bakmak
manger du bout des dents isteksiz yemek
manger la consigne parolayı unutmak
manger la grenouille parayı iç etmek
manger ses mots lafı gevelemek
manger ses ongles tırnaklarını yemek
manger son blé en herbe parayı önceden harcamak
manger sur le pouce ayaküstü acele yemek yemek
perdre le boire et le manger başını kaşıyacak vakti olmamak
salle à manger yemek salonu
blanc-manger ak yeygi
faire manger yedirmek
garde-manger yemek dolabı, teldolap, kiler
manger avec cuillère kaşıklamak
manger ses ongles tırnaklarını yemek
manger sur le pouce ayaküstü yemek yemek
perdre le boire et le manger başını kaşıyacak vakti olmamak
s'entre-manger birbirini yemek
salle à manger yemek salonu, yemekhane, yemek odası