Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "cache-sexe" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
cache-sexe /kaşseks / nm kısa don, slip
cache-sexe [le] kısa don, slip
cache-sexe slip, kısa don

Fransızca » Türkçe "cache-sexe" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
cache /kaş / nf gizli yer
cache [la] gizli yer
cache-cache /kaş kaş / nm saklambaç
cache-cache [le] saklambaç
cache-col /kaşkol / nm boyun atkısı, kaşkol
cache-col [le] boyun atkısı, kaşkol
cache-nez /kaşne / nm boyun atkısı
cache-nez [le] boyun atkısı
cache-pot /kaşpo / nm saksı kabı
cache-pot [le] saksı kabı
jouer à cache-cache saklambaç oynamak
le sexe faible kadınlar
le sexe fort erkekler
sexe /seks(õ) / nm cinslik, cinsiyet le sexe fort erkekler le sexe faible kadınlar
cache gizli yer, zula
caché gizli, mahfi
cache-cache saklambaç
cache-cerne kapatıcı
cache-col atkı, boyun atkısı
cache-nez boyun atkısı
cache-pot saksı kabı
cache de fourche maşa borusu
changer de sexe cinsiyet değiştirmek
défaut caché bityeniği
détermination du sexe cinsiyet belirleme