Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "cale-pied" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
cale-pied (pl cale-pieds) /kalpye / nm (bisiklet) ayak çengeli
cale-pied [le] (bisiklet) ayak çengeli
cale-pied kalpiye, ayak çengeli

Fransızca » Türkçe "cale-pied" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à cloche-pied tek ayakla, sekerek
à contre-pied tersine
à fond de cale yoksulluk içinde
à pied yaya, yürüyerek
aller à pied yürümek, yaya gitmek
arrache-pied /araşpye / : d'arrache-pied adv aralıksız, baş kaldırmadan
au petit pied kısaca, özet olarak
au pied de lettre harfi harfine, hiç değiştirmeden
au pied levé hazırlıksız, vakit bulamadan
avoir un pied dans la fosse bir ayağı çukurda olmak
cale /kal / nf takoz; sintine, kalafat yeri à fond de cale yoksulluk içinde cale d'un quai boşaltma iskelesi
calé , e/kale / adj kon. işinin ehli, uzman, bilgili
cale [la] takoz; sintine, kalafat yeri
cale d'un quai boşaltma iskelesi
chausse-pied /şospye / nm çekecek, kerata
chausse-pied [le] çekecek, kerata
cloche-pied /kloşpye / adv : à cloche-pied tek ayakla, sekerek
contre-pied /koñtrõpye / nm bir işin tersi, taban tabana karşıtı à contre-pied tersine être à contre-pied kontrpiyede kalmak
contre-pied [le] bir işin tersi, taban tabana karşıtı
cou-de-pied /kudpye / nm ağım, ayağın üst kısmı
cou-de-pied [le] ağım, ayağın üst kısmı
coup de pied tekme
couper l'herbe sous le pied de qn ayağını kaydırmak
course à pied koşu
croche-pied /kroşpye / nm çelme