Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "contre-pied" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
contre-pied /koñtrõpye / nm bir işin tersi, taban tabana karşıtı à contre-pied tersine être à contre-pied kontrpiyede kalmak
contre-pied [le] bir işin tersi, taban tabana karşıtı

Fransızca » Türkçe "contre-pied" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à cloche-pied tek ayakla, sekerek
à contre karşı tarafa
à contre cìur istemeyerek, istemeye istemeye
à contre-courant ters akıntı, anafor
à contre-jour ışığa arka vererek
à contre-pied tersine
à contre-poil tersine, ters yöne
à pied yaya, yürüyerek
aller à pied yürümek, yaya gitmek
aller contre le fil akıntıya karşı gitmek
aller contre vent et marée bütün güçlüklere göğüs germek
appuyer contre e dayamak
arrache-pied /araşpye / : d'arrache-pied adv aralıksız, baş kaldırmadan
assurance contre l'incendie yangın sigortası
assurance contre le vol hırsızlık sigortası
assurance contre les accidents kaza sigortası
au petit pied kısaca, özet olarak
au pied de lettre harfi harfine, hiç değiştirmeden
au pied levé hazırlıksız, vakit bulamadan
avoir de l'humeur contre qn kızgın olmak
avoir un pied dans la fosse bir ayağı çukurda olmak
avoir un préjugé contre karşı önyargılı olmak
avoir une dent contre qn e diş bilemek
cale-pied (pl cale-pieds) /kalpye / nm (bisiklet) ayak çengeli
cale-pied [le] (bisiklet) ayak çengeli