Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "chassé-croisé" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
chassé-croisé /şasekruaze / nm bir dans adımı; kişilerin karşılıklı yer değiştirmesi
chassé-croisé [le] bir dans adımı; kişilerin karşılıklı yer değiştirmesi

Fransızca » Türkçe "chassé-croisé" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avion de chasse avcı uçağı
chasse /şas / nf av, avlanma; av yeri, avlak chasse à courre sürek avı chien de chasse av köpeği donner la chasse à kovalamak, takip etmek permis de chasse avlanma izni
chasse à courre sürek avı
chasse-mouches /şasmuş / nm inv bir çeşit yelpaze; sineklik
chasse-mouches [le] bir çeşit yelpaze; sineklik
chasse-neige /şasnej / nm inv kar küreme aygıtı, kar tarağı
chasse-neige [le] kar küreme aygıtı, kar tarağı
chien de chasse av köpeği
croisé , e/kruaze / adj haç biçiminde, çapraz * nm haçlı feux croisés çapraz ateş veste croisée kruvaze ceket
donner la chasse kovalamak
donner la chasse à kovalamak, takip etmek
garde-chasse /gardõşas / nm av bekçisi
garde-chasse [le] av bekçisi
permis de chasse av tezkeresi
un clou chasse l'autre çivi çiviyi söker
air de chasse av havası, av sesi
aller à la chasse ava çıkmak
avion de chasse avcı uçağı
bec-croisé des sapins bayağı çaprazgaga, çaprazgaga
bec-croisé perroquet çam çaprazgagası
bon chien chasse de race soydur çeker, armut dalının dibine düşer
chasse av, avcılık, avlama
chasse-neige kar süpürücü, kar küreme aygıtı, kar sabanı
chasse à courre köpekli av
chasse au sorcière cadı avğı