Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "chasse-neige" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
chasse-neige /şasnej / nm inv kar küreme aygıtı, kar tarağı
chasse-neige [le] kar küreme aygıtı, kar tarağı
chasse-neige kar süpürücü, kar küreme aygıtı, kar sabanı

Fransızca » Türkçe "chasse-neige" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
avion de chasse avcı uçağı
bonhomme de neige kardan adam
boule de neige kartopu
chasse /şas / nf av, avlanma; av yeri, avlak chasse à courre sürek avı chien de chasse av köpeği donner la chasse à kovalamak, takip etmek permis de chasse avlanma izni
chasse à courre sürek avı
chassé-croisé /şasekruaze / nm bir dans adımı; kişilerin karşılıklı yer değiştirmesi
chassé-croisé [le] bir dans adımı; kişilerin karşılıklı yer değiştirmesi
chasse-mouches /şasmuş / nm inv bir çeşit yelpaze; sineklik
chasse-mouches [le] bir çeşit yelpaze; sineklik
chien de chasse av köpeği
donner la chasse kovalamak
donner la chasse à kovalamak, takip etmek
être blanc comme neige kar gibi beyaz olmak
faire boule de neige çığ gibi büyümek
flocons de neige kuşbaşı kar
garde-chasse /gardõşas / nm av bekçisi
garde-chasse [le] av bekçisi
il neige kar yağıyor
neige /nej / nf kar; ak saç être blanc comme neige kar gibi beyaz olmak
perce-neige /persõmañ / nf inv bitk. kardelen
perce-neige [la] kardelen
permis de chasse av tezkeresi
un clou chasse l'autre çivi çiviyi söker
air de chasse av havası, av sesi
aller à la chasse ava çıkmak