Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "garde-chasse" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
garde-chasse /gardõşas / nm av bekçisi
garde-chasse [le] av bekçisi
garde-chasse av bekçisi

Fransızca » Türkçe "garde-chasse" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
arrière-garde /aryer gard / nf artçı
arrière-garde [la] artçı
avant-garde /avañgard(õ) / nf öncü
avant-garde [la] öncü
avion de chasse avcı uçağı
chasse /şas / nf av, avlanma; av yeri, avlak chasse à courre sürek avı chien de chasse av köpeği donner la chasse à kovalamak, takip etmek permis de chasse avlanma izni
chasse à courre sürek avı
chassé-croisé /şasekruaze / nm bir dans adımı; kişilerin karşılıklı yer değiştirmesi
chassé-croisé [le] bir dans adımı; kişilerin karşılıklı yer değiştirmesi
chasse-mouches /şasmuş / nm inv bir çeşit yelpaze; sineklik
chasse-mouches [le] bir çeşit yelpaze; sineklik
chasse-neige /şasnej / nm inv kar küreme aygıtı, kar tarağı
chasse-neige [le] kar küreme aygıtı, kar tarağı
chien de chasse av köpeği
chien de garde bekçi köpeği
corps de garde karakol
de garde nöbetçi
donner la chasse kovalamak
donner la chasse à kovalamak, takip etmek
garde /gard(õ) / nf koruma, saklama; muhafız birliği; bekçilik; himaye; nöbet * nm nöbetçi, muhafız, gardiyan * nf hastabakıcı de garde nöbetçi être sur ses gardes sakınmak garde du corps koruma görevlisi garde champêtre kır bekçisi garde forestier orman bekçisi, korucu garde à vue gözaltı garde à vous hazır ol komutu Garde des Sceaux Adalet Bakanı garde noble papanın muhafız birliği n'avoir garde de niyeti olmamak pages de garde kitapların başında ve sonunda boş bırakılan sayfalar poste de garde nöbetçi kulübesi mettre en garde uyarmak monter la garde nöbet tutmak prendre garde à -e dikkat etmek
garde à vous hazır ol komutu
garde à vue gözaltı
garde champêtre kır bekçisi
Garde des Sceaux Adalet Bakanı
garde du corps koruma görevlisi