Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "coupe-vent" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
coupe-vent /kupvañ / nm inv rüzgâr siperi
coupe-vent [le] rüzgâr siperi
coupe-vent yel kesen, rüzgarlık

Fransızca » Türkçe "coupe-vent" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
aller contre vent et marée bütün güçlüklere göğüs germek
avoir vent de qch az çok bilgisi olmak, kulağına çalınmış olmak
brise-vent /brizvañ / nf rüzgâr siperi
brise-vent [la] rüzgâr siperi
contre vent et marée her engeli aşarak
coupe /kup / nf kadeh; kupa; çeşme yalağı; kesme, kesim; biçki; kesit être sous la coupe de qn boyunduruğu altında olmak
coupé /kupe / nm kupa arabası; (vagon) tek kanepeli bölme
, e/kupe / adj kesik, kesilmiş
coupe [la] kadeh; kupa; çeşme yalağı; kesme, kesim; biçki; kesit
coupe-circuit /kupsirkui / nm inv elektrik sigortası
coupe-circuit [le] elektrik sigortası
coupe-file /kupfil / nm inv geçiş belgesi
coupe-file [le] geçiş belgesi
coupe-gorge /kupgorj(õ) / nm inv tehlikeli yer
coupe-gorge [le] tehlikeli yer
coupe-papier /kuppapye / nm inv kâğıt bıçağı, kâğıt keseceği
coupe-papier [le] kâğıt bıçağı, kâğıt keseceği
dans le vent son moda
en plein vent açık yerde, açık havada
être sous la coupe de qn boyunduruğu altında olmak
il y a du vent hava rüzgârlı
le nez au vent burnunun doğrusuna; yüksekten bakarak
mettre flamberge au vent kılıcını çekmek
moulin à vent yel değirmeni
pan coupé köşe çalığı, köşe pahı
saute de vent rüzgârın aniden yön değiştirmesi