Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "entre-ligne" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
entre-ligne /añtrõliyn / nf satır arası, satır aralığı
entre-ligne [la] satır arası, satır aralığı
entre-ligne satır arası

Fransızca » Türkçe "entre-ligne" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
aller à la ligne satırbaşı yapmak
aller en droite ligne yolundan şaşmamak
aucun d'entre eux onlardan hiçbiri
d'entre nous aramızdan
entre /añtr(õ) / prép arasında, arasına; -de, -e entre autres diğer şeyler arasında, bu arada entre deux vins çakırkeyif entre nous laf aramızda d'entre nous aramızdan être entre les mains de elinde olmak
entre arasında, arasına; -de, -e
entre autres diğer şeyler arasında, bu arada
entre chien et loup gün batarken
entre chienet loup alacakaranlıkta
entre deux âges orta yaş
entre deux vins çakırkeyif
entre nous laf aramızda
entre parenthèse ayraç içinde, parantez içinde; aklıma gelmişken, bu arada şunu da belirteyim ki
entre quatre murs dört duvar arasında
entre temps bu arada, o aralık
entre temps bu arada, o aralık
entre-deux /añtrõdö / nm inv ara (dönem)
entre-deux [le] ara (dönem)
entre-regarder /añtrõrõgarde / v : s'entre-regarder bakışmak
entre-temps /añtrõtañ / adv bu arada
entrer en ligne de compte göz önüne alınmak, hesaba katılmak
être entre les mains de elinde olmak
faire la navette (entre) (arasında) mekik dokumak
hors ligne çok üstün
ligne /liny / nf çizgi, hat; (yazıda) satır; sıra, dizi; olta; yol, rota; ask. saf; güzel profil; soy aller à la ligne satırbaşı yapmak aller en droite ligne yolundan şaşmamak hors ligne olağanüstü, kalburüstü ligne aérienne havayolu ligne d'arrivée bitiş çizgisi ligne d'horizon ufuk çizgisi ligne de départ başlama çizgisi ligne de faite coğ. doruk çizgisi ligne de tir atış çizgisi ligne droite doğru çizgi ligne téléphonique telefon hattı