Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "flanc" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
flanc /flañ / nm böğür; ana göğsü; (vücutta) yan, yamaç être sur le flanc yatağa düşmüş olmak prêter le flanc mec. çanak tutmak, üzerine çekmek se battre les flancs akıntıya kürek çekmek, boşuna uğraşmak
flanc yamaç, bögür, etek, böğür, cenah

Fransızca » Türkçe "flanc" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
bat-flanc /baflañ / nm tahta bölme, ayırma bölmesi
bat-flanc [le] tahta bölme, ayırma bölmesi
être sur le flanc yatağa düşmüş olmak
prêter le flanc çanak tutmak, üzerine çekmek
tire-au-flanc /tiroflañ / nm tembel, kaytarıcı
tire-au-flanc [le] tembel, kaytarıcı
bat-flanc tahta bölme, taraka, ayırma bölmesi
flanc inverse ters kanat
prêter le flanc çanak tutmak
tire-au-flanc tembel, kaytarıcı