Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "tire-au-flanc" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
tire-au-flanc /tiroflañ / nm tembel, kaytarıcı
tire-au-flanc [le] tembel, kaytarıcı
tire-au-flanc tembel, kaytarıcı

Fransızca » Türkçe "tire-au-flanc" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à tire d'aile yıldırım hızıyla, kuş gibi
à tire-larigot pek çok
bat-flanc /baflañ / nm tahta bölme, ayırma bölmesi
bat-flanc [le] tahta bölme, ayırma bölmesi
être sur le flanc yatağa düşmüş olmak
flanc /flañ / nm böğür; ana göğsü; (vücutta) yan, yamaç être sur le flanc yatağa düşmüş olmak prêter le flanc mec. çanak tutmak, üzerine çekmek se battre les flancs akıntıya kürek çekmek, boşuna uğraşmak
prêter le flanc çanak tutmak, üzerine çekmek
tire /tir / nf : vol à la tire (para) çarpma voleur à la tire yankesici
tiré , e/tire / adj yorgun, süzgün * nm tüfekle avlanan av; tic. poliçe çekilen kimse tiré par les cheveux zoraki, yapmacık un tiré à part ayrı basım
tiré à quatr épingles şık giyinmiş, iki dirhem bir çekirdek
tiré par les cheveux zoraki, yapmacık
tire-bouchon /tirbuşon / nm tirbuşon
tire-bouchon [le] tirbuşon
tire-d'aile /tirdel / : à dire-d'aile kanat çırparak
tire-fesse /tirfes / nm teleski
tire-fesse [le] teleski
tire-lait /tirle / nm süt sağma aleti, tirle
tire-lait [le] süt sağma aleti, tirle
tire-larigot /tirlarigo / : à tire-larigot pek çok
un tiré à part ayrı basım
vol à la tire (para) çarpma
voleur à la tire yankesici
à tire-d'aile kanat çırparak
à tire-larigot pek çok
bat-flanc tahta bölme, taraka, ayırma bölmesi

Türkçe » Fransızca "tire-au-flanc" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
tire trait d'union
tire fil de coton, tiret