Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "tire" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
tire /tir / nf : vol à la tire (para) çarpma voleur à la tire yankesici
tiré , e/tire / adj yorgun, süzgün * nm tüfekle avlanan av; tic. poliçe çekilen kimse tiré par les cheveux zoraki, yapmacık un tiré à part ayrı basım
tiré süzgün, yorgun

Türkçe » Fransızca "tire" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
tire trait d'union
tire fil de coton, tiret

Fransızca » Türkçe "tire" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à tire d'aile yıldırım hızıyla, kuş gibi
à tire-larigot pek çok
tiré à quatr épingles şık giyinmiş, iki dirhem bir çekirdek
tiré par les cheveux zoraki, yapmacık
tire-au-flanc /tiroflañ / nm tembel, kaytarıcı
tire-au-flanc [le] tembel, kaytarıcı
tire-bouchon /tirbuşon / nm tirbuşon
tire-bouchon [le] tirbuşon
tire-d'aile /tirdel / : à dire-d'aile kanat çırparak
tire-fesse /tirfes / nm teleski
tire-fesse [le] teleski
tire-lait /tirle / nm süt sağma aleti, tirle
tire-lait [le] süt sağma aleti, tirle
tire-larigot /tirlarigo / : à tire-larigot pek çok
un tiré à part ayrı basım
vol à la tire (para) çarpma
voleur à la tire yankesici
à tire-d'aile kanat çırparak
à tire-larigot pek çok
tire-au-flanc tembel, kaytarıcı
tire-bouchon burmaç, burgu, tirbuşon
tire-fesse teleski
tire-fond ağaç vidası, tirfon vida
tire-lait süt sağma aleti, tirle
tire-tête baş çeker