Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "tire-fesse" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
tire-fesse /tirfes / nm teleski
tire-fesse [le] teleski
tire-fesse teleski

Fransızca » Türkçe "tire-fesse" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à tire d'aile yıldırım hızıyla, kuş gibi
à tire-larigot pek çok
fesse /fes / nf kaba et, kıç, popo botter les fesses à qn kıçına tekme atmak maison de fesse arg. genelev
fesse [la] kaba et, kıç, popo
maison de fesse genelev
tire /tir / nf : vol à la tire (para) çarpma voleur à la tire yankesici
tiré , e/tire / adj yorgun, süzgün * nm tüfekle avlanan av; tic. poliçe çekilen kimse tiré par les cheveux zoraki, yapmacık un tiré à part ayrı basım
tiré à quatr épingles şık giyinmiş, iki dirhem bir çekirdek
tiré par les cheveux zoraki, yapmacık
tire-au-flanc /tiroflañ / nm tembel, kaytarıcı
tire-au-flanc [le] tembel, kaytarıcı
tire-bouchon /tirbuşon / nm tirbuşon
tire-bouchon [le] tirbuşon
tire-d'aile /tirdel / : à dire-d'aile kanat çırparak
tire-lait /tirle / nm süt sağma aleti, tirle
tire-lait [le] süt sağma aleti, tirle
tire-larigot /tirlarigo / : à tire-larigot pek çok
un tiré à part ayrı basım
vol à la tire (para) çarpma
voleur à la tire yankesici
à tire-d'aile kanat çırparak
à tire-larigot pek çok
fesse kıç, kaba et, popo
fesse-mathieu tefeci, hasis
tiré süzgün, yorgun

Türkçe » Fransızca "tire-fesse" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
tire trait d'union
tire fil de coton, tiret