Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Share |
Kelime
Fransızca » Türkçe "passer" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
passer /pase / v geçmek; uğramak; gösterilmek, oynamak; solmak; ölmek; dolaşmak; geçirmek; giymek; süzmek; bağışlamak, affetmek passer aux aveux itiraf etmek passer chez qn görmeye gitmek, evine uğramak passer condamnation suçunu itiraf etmek passer en (la) seconde ikinci vitese geçmek passer en qch haline gelmek passer par les armes kurşuna dizmek passer pour geçinmek, gibi görünmek passer sur önem vermemek en passant üzerinde durmaksızın en passer par razı olmak se passer geçmek, olmak, cereyan etmek; geçip gitmek se passer de bırakmak, artık kullanmamak
passer geçirmek

Fransızca » Türkçe "passer" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
en passer par razı olmak
laisser-passer /lesepase / nm inv yazılı geçiş izni, lesepase
laisser-passer [le] yazılı geçiş izni, lesepase
passer à tabac dövmek, pestilini çıkarmak
passer au bleu saklı geçmek, adını anmamak
passer au fil de l'épée kılıçtan geçirmek
passer au laminoir başına çok şeyler gelmek
passer au rouge kırmızı yanmak; (sürücü) kırmızıda geçmek
passer au tableau tahtaya kalkmak
passer au tamis ince eleyip sık dokumak
passer aux aveux itirafta bulunmak
passer chez qn görmeye gitmek, evine uğramak
passer comme l'éclair şimşek gibi geçmek
passer condamnation suçunu itiraf etmek
passer dans l'autre monde ölmek, öbür dünyaya göçmek
passer en (la) seconde ikinci vitese geçmek
passer en force de loi yürürlüğe girmek
passer en qch haline gelmek
passer inaperçu gözden kaçmak, fark edilmemek
passer l'éponge sur üzerine sünger çekmek, olmamış saymak
passer la main istifa etmek
passer le temps vakit geçirmek
passer outre à kulak asmamak
passer par la filière yönetimin tüm basamaklarından geçmek, adım adım ilerlemek
passer par les armes kurşuna dizmek