Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "peine" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
peine /pen / nf ceza; üzüntü; kaygı; sıkıntı; güçlük, zahmet à peine henüz, ancak, daha yeni; en çok, güç bela avoir de la peine à faire -mekte güçlük çekmek faire de la peine à üzmek, acı vermek peine capitale ölüm cezası peine de mort ölüm cezası peines éternelles cehennem azabı perdre sa peine emeği boşa gitmek se donner de la peine çaba sarf etmek valoir la peine zahmetine değmek
peiné , e/pene / adj canı sıkılmış, üzülmüş
peine üzüntü, ceza, dert, cereme, zahmet
peiné canı sıkılmış, üzülmüş

Fransızca » Türkçe "peine" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
à grand-peine güçlükle
à peine henüz, ancak, daha yeni; en çok, güç bela
avoir de la peine à faire mekte güçlük çekmek
faire de la peine à üzmek, acı vermek
grand-peine /grañpeñ / : à grand-peine güçlükle
mettre en peine kaygılandırmak
peine capitale ölüm cezası
peine de mort ölüm cezası
peine pécuniaire para cezası
perdre sa peine emeği boşa gitmek
porter la peine d'une faute ceza görmek
purger sa peine cezasını çekmek
remise de peine ceza indirimi
se donner de la peine çaba sarf etmek
valoir la peine zahmetine değmek
à chaque jour suffit sa peine her günün derdi o güne yeter
à grand-peine güçlükle
à grande peine zorlukla, zorluk çekerek
à peine güç bela, ancak
ça ne vaut pas la peine zahmet değmez
être condamné à une peine bir cezaya çarptırılmak
faire de la peine acı vermek
il n'en vaut pas la peine beş para etmez
lourde peine ağır hapis
lourde peine de prison ağır hapis cezası