Fransızca Sözlük

Fransızca Türkçe Sözlük

Fransızca Türkçe Çeviri

Kelime
Fransızca » Türkçe "pendant" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
pendant , e/pañdañ / adj sarkık, sarkan; askıda, karara bağlanmamış
/pañdañ / nm eş, benzer pendants d'oreilles salkım küpe
/pañdañ / prép sırasında, esnasında pendant la nuit geceleyin pendant que iken
pendant sarkık

Fransızca » Türkçe "pendant" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçları
Kelime Açıklama
faut battre le fer pendant qu'ilest chaud demir tavında dövülür
pendant la nuit geceleyin
pendant que iken
pendant des heures saatlerce
pendant des siècles asırlaca
silène pendant nakıl çiçeği